Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Zmluvná spolupráca na úrovni fakulty

BILATERÁLNE DOHODY
UZATVORENÉ S PRÁVNICKOU FAKULTOU UMB
V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
 
 
Belgicko:
HELMo – Haute Ecole Libre Mosane, Liége (B LIEGE37)
doba trvania: 2015/16 – 2020/21
* požadovaná znalosť jazyka: FR - B1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulharsko:
Plovdiv University Paisii Hilendarski (BG PLOVDIV04)
doba trvania: 2018/19 – 2020/21
* požadovaná znalosť jazyka: BG / EN - B1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Česká republika:
Metropolitní univerzita Praha (CZ PRAHA18)
doba trvania: 2015 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or CZ - B1
 
Masaryk University, Brno - len mobilita výučba (CZ BRNO05)
doba trvania: 2014 – 2021
 
Západočeská univerzita, Plzeň (CZ PLZEN01)
doba trvania: 2015 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or CZ - B2
 
STING ACADEMY, Brno (CZ BRNO14)
doba trvania: 2016/2017 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or CZ - B1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estónsko:
University of Tartu, Tartu (EE TARTU02)
doba trvania: 2017/18 – 2020/21
* požadovaná znalosť jazyka: EN or EST - B2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francúzsko:
Université Paris Ouest Nanterre La Défense (F PARIS010)
doba trvania: 2014 – 2020/2021 
* požadovaná znalosť jazyka:FR - B1
 
Université de Nantes (F NANTES01)
doba trvania: 2015 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: FR or EN - B1 (incoming students must attend intensive French language course at Nantes Uni)
 
Université de Grenoble (F GRENOBL23)
doba trvania: 2016 - 2021
* požadovaná znalosť jazyka: FR - B2 or EN - C1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chorvátsko:
University of Rijeka (HR RIJEKA01)
doba trvania: 2017 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or CRO - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Litva:
Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius (LT VILNIU06)
doba trvania: 2018/2019 - 2020/2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lotyšsko:
University of Latvia, Riga (LV RIGA01)
doba trvania: 2019 - 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B1 for several programs and courses for exchange students
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macedónsko (severné):
University "St. Kliment Ohridski", Bitola (MK BITOLA01)
doba trvania: 2017 – 2018/19 - 2020/21 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemecko:
Universität Leipzig - len mobilita výučba (D LEIPZIG01)
doba trvania: 2018/19 - 2020/21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poľsko:
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (PL BIELSKO04)
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B1
 
Adam Mickiewicz University in Poznan (PL POZNAN01)
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B1 
 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn (PL OLSZTYN01)
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B1
 
 
The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Walbrzych (PL WALBRZY04)
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B1
 
Opole University (PL OPOLE01)
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL - B1 or EN - B2 (formal language confirmation from the home university)
 
Jagiellonian University in Kraków (PL KRAKOW01)
doba trvania: 2017 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B2
 
Mieszko I School of Education and Administration, Poznan (PL POZNAN28)
doba trvania: 2017 – 2020/2021 
* požadovaná znalosť jazyka: PL - B1 or EN - B2
 
Jan Kochanowski University in Kielce (PL KIELCE02)
doba trvania: 2017 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or PL - B2
 
University of Wroclaw (PL WROCLAW01)
doba trvania: 2014/15 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B2
 
• Maria Curie-Sklodowska University, Lublin (PL LUBLIN01)
doba trvania 2017/2018 - 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN (selected courses) - B2 or PL - B1
 
University of Security in Poznan - len mobilita výučba a školenie (PL POZNAN25)
doba trvania: 2017/18 – 2020/21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rakúsko:
Universität Salzburg, Salzburg (A SALZBUR01)
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: GE or EN - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovinsko:
University of Ljubljana (SI LJUBLJA01)
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or SI - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Španielsko:
Universidad de Valladolid, Valladolid (E VALLADO01)
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: ES - B1
 
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid (E MADRID28)
doba trvania: 2014 – 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: ES - B1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Švédsko:
Linkoping University, Linkoping (S LINKOPI01) nová zmluva
doba trvania: 2021 - 2022
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B2 alebo SWE v prípade výberu kurzov vo švédskom jazyku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Taliansko:
University of SIena, Siena (I SIENA01)
doba trvania: 2017 - 2021
* požadovaná znalosť jazyka: IT - A2/B1 or EN - B1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turecko:
Istanbul Üniversitesi, Istanbul (TR ISTANBU03)
doba trvania: 2014 - 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B1 or TR - B1
 
Yeditepe University, Istanbul (TR ISTANBU21)
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B1 
 
Kadir Has University, Istanbul (TR ISTANBU16)
doba trvania: 2015 – 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B2 or TR - B2
 
Antalya Bilím University, Antalya (TR ANTALYA02) - nová zmluva
doba trvania: 2021 - 2027
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B1 or TR - B1
 
Bahcesehir University, Istanbul (TR ISTANBU08)
doba trvania: 2019 - 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN or TR - B1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uprednostňuje v rámci KA103 mobility na tieto inštitúcie:

-          FR Rennes II

-          FR Lorient

-          SE Dalarna

-          DE Flensburg

-          IE Limerick

-          BG Plovdiv

-          ES Santiago de Compostela

 

 

 * je povinnosťou študenta oboznámiť sa ešte pred podaním si prihlášky na mobilitu Erasmus+  s podmienkami prijatia a jazykovej znalosti zahraničného študenta programu Erasmus+ na jednotlivej univerzite prostredníctvom ich webových stránok (sekcia International Relations/Erasmus+) 
 

 

Zoznam univerzít s platnou ECHE chartou: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/mobility/erasmus/ka1-europske-mobility/zoznam-univerzit-s-platnou-eche-chartou.html

Medzinárodná spolupráca na úrovni Univerzity Mateja Bela: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-bilateralne-zmluvy-platne-na-urovni-umb.html