Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB

Týmto Vás informujeme, že dňa 27. novembra 2018 bola vydaná nová smernica o mobilitách Erasmus+ "Smernica č. 6/2018 o mobilitách na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici", ktorá upravuje podmienky a spôsob realizácie vysielaných mobilít jednotlivcov v rámci projektov 103 a 107 realizovaných v kľúčovej aktivite KA1 programu Erasmus+.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici