print

Stáž Erasmus+ - dodatočný výber

Stáž Erasmus+ - dodatočný výber

Milí študenti,

referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Právnickej fakulty UMB vyhlasuje dodatočný výber na stáž cez program Erasmus+.

 

Podmienky:

* stáž min. na 60 dní / max. na 68 dní

* ukončenie stáže najneskôr 29. februára 2020

* stáž v inštitúcii, s ktorou má UMB uzatvorenú dohodu (dohody na stránkach jednotlivých fakúlt UMB) alebo v podniku podporujúcom Erasmus+

* žiadosť o stáž spolu so CV v anglickom jazyku zaslaná do 17. októbra 2019 na jana.hubacekova@umb.sk

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela