print

Stáž - Amnesty International Praha

Organizácia Amnesty International v Prahe

ponúka

študentské stáže

na oddelení kampane a advokátstva organizácie.

 

Pracovnú náplň tvorí asistencia pri organizovaní a koordinovaní projektov a kampaní organizácie Amnesty International. Stážista sa naučí realizovať nové projekty kreativným spôsobom a taktiež spolupracovať s partnerskými organizáciami a dobrovoľníkmi či už z Českej republiky alebo iných štátov EÚ.

Termín stáže: od septembra 2019 do februára 2020 (podľa dohody)

Uzávierka prihlášok: 30. 06. 2019

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela