print

On-line kurzy vo virtuálnom campuse EMERGE

Vážená študentka,
Vážený študent,

v zimnom semestri 2020/2021 poskytuje UMB v spolupráci so zahraničnými partnerskými univerzitami svojim študentom a študentkám možnosť absolvovať aj online kurzy ponúkané partnerskými univerzitami vo virtuálnom campuse EMERGE.

Môžete si osvojiť základy cudzích jazykov, ktoré sa na našej univerzite nevyučujú (v zátvorke je uvedená inštitúcia, ktorá kurz zabezpečuje):

  • Bretónčina (University Rennes 2, Francúzsko),
  • Galícijčina (University Santiago de Compostela, Španielsko),
  • Dánčina (European University of Flensburg, Nemecko),
  • Fínčina (European University of Flensburg, Nemecko),
  • Nórčina (European University of Flensburg, Nemecko).

 

Máte tiež možnosť zlepšiť sa v jazykoch, ktoré sa učia aj na UMB:

  • Francúzština (University Rennes 2, Francúzsko),
  • Španielčina (University Santiago de Compostela, Španielsko),
  • Írčina (University of Limerick, Írsko),

a ďalších.

 

Okrem cudzích jazykov si môžete vybrať aj iné zaujímavé kurzy:

 

Úplnú ponuku kurzov vo virtuálnom campuse na zimný semester 2020/2021 nájdete tu:

 

Ak máte záujem o ktorýkoľvek kurz z tejto ponuky, kontaktujte petra.zaludova@umb.sk. Vami vybraný kurz bude mať hodnotu výberového predmetu a v prípade jeho úspešného absolvovania Vám bude na našej univerzite uznaný.

 

Vybraní študenti budú mať možnosť zúčastniť sa blended mobility a absolvovať záverečné hodnotenie v nimi zvolenom online kurze na zahraničnej univerzite.

 

Prajeme Vám úspešný štart nového semestra.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela