print

Erasmus+ - výzva pre učiteľa

Výzva pre učiteľov!!!

Využite možnosť získať grant pre učiteľov 
v rámci programu Erasmus+ projekt KA1 107
na partnerské univerzity v týchto krajinách:

 

 

Bosna a Hercegovina

Internacionalni Univerzitet u Sarajevu /len FPVMV/

University of Mostar

Universitet u Sarajevu

 

Bielorusko

Yanka Kupala State University of Grodno

Belarusian State University

 

Srbsko

Univerzitet u Nisu

Univerzitet u Novom Sadu

Universitet u Kragujevacu

Universitet u Beogradu /FPVMV, EE, PF/

 


 

Záujemca o mobilitu predloží na referát medzinárodných vzťahov PrF do 29.októbra 2018:

  •  fakultnú prihlášku na mobilitu
  • motivačný list
  • program výučby /mobility agreement/
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela