print

Erasmus+ - ponuka stáží programu "Digital Opportunity Traineeships"

Iniciatíva Digital Opportunity Traineeships ponúka študentom a čerstvým absolventom šancu zlepšiť si svoje digitálne zručnosti prostredníctvom stáži, ktoré sú financované z programu Horizont 2020 Európskej komisie a zavádzané cez program Erasmus+.


Cieľom programu vzdelávania Digital Opportunity Traineeships je pomôcť firmám obsadiť voľné pracovné miesta digitálne zručnými kandidátmi. Pre študentov a čerstvých absolventov môžu dočasné pracovné stáže predstavovať jedinečnú príležitosť ako si rýchlejšie rozvíjať digitálne zručnosti v porovnaní so štúdiom na škole a zlepšiť si pracovné vyhliadky. Za týmto účelom poskytne iniciatíva Digital Opportunity Traineeships, s rozpočtom vo výške 10 miliónov eur, pracovné skúsenosti v digitálnej oblasti pre 6 000 študentov a čerstvých absolventov univerzít v rokoch 2018 až 2020. Účastníci budú dostávať mesačný príspevok vo výške približne 500 eur.


Študenti môžu požiadať o pridelenie cez svoju univerzitu v súlade s postupmi univerzity pre stáže programu Erasmus+.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela