print

Amnesty International v Prahe hľadá stážistov!

Pracovná náplň sa týka asistencie pri organizovaní a koordinovaní projektov a kampaní Amnesty International, ako napríklad Maraton psaní dopisů, Den Tibetu, Jednotlivci v ohrožení, Prague Pride a dalších... Stážista/ka sa naučí realizovať nové projekty kreativným spôsobom a taktiež spolupracovať s partnerskými organizáciami a dobrovoľníkmi v Českej republike a v zahraničí. 

Študentom sú ponúkané 3 varianty stáže:

1. kombinácia letnej a zimnej stáže, ktorá by trvala od júla 2020 do februára/marca 2021

2. letná stáž, od júla 2020 do augusta/septembra 2020

3. zimná stáž, od septembra 2020 do februára/marca 2021

 

Deadline pre podanie prihlášky na stáž: do 30. 4. 2020.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela