Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zmluvná spolupráca na úrovni fakulty

BILATERÁLNE DOHODY
UZATVORENÉ S PRÁVNICKOU FAKULTOU UMB
V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
 
 
Belgicko:
• HELMo – Haute Ecole Libre Mosane, Liége 
doba trvania: 2015/16 – 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Česká republika:
• Metropolitní univerzita Praha 
doba trvania: 2015 – 2021
 
• Masaryk University, Brno - teaching mobility
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Západočeská univerzita, Plzeň
doba trvania: 2015 – 2021
 
• STING ACADEMY, Brno
doba trvania: 2016/2017 – 2020/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Estónsko:
• University of Tartu, Tartu
doba trvania: 2017/18 – 2020/21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Francúzsko:
• Université Paris Ouest Nanterre La Défense
doba trvania: 2014 – 2020/2021 
 
• Université de Nantes
doba trvania: 2015 – 2021
 
• Université de Grenoble
doba trvania: 2016 - 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Chorvátsko:
• University of Rijeka
doba trvania: 2017 – 2020/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Litva:
• Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius
doba trvania: 2018/2019 - 2020/2021 - nové
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Macedónsko (severné):
• University "St. Kliment Ohridski", Bitola
doba trvania: 2017 – 2018/19 - 2020/21 - nové
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nemecko:
• Universität Leipzig
doba trvania: 2018/19 - 2020/21 - nové
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Poľsko:
• Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Adam Mickiewicz University in Poznan
doba trvania: 2014 – 2021 
 
• University of Warmia and Mazury in Olsztyn
doba trvania: 2014 – 2021
 
• The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Walbrzych
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Opole University 
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Jagiellonian University in Kraków
doba trvania: 2017 – 2020/2021
 
• Mieszko I School of Education and Administration, Poznan
doba trvania: 2017 – 2020/2021 
 
• Jan Kochanowski University in Kielce
doba trvania: 2017 – 2020/2021
 
• University of Wroclaw
doba trvania: 2014/15 – 2020/2021
 
• Maria Curie-Sklodowska University, Lublin
doba trvania 2017/2018 - 2021
 
• University of Security in Poznan
doba trvania: 2017/18 – 2020/21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rakúsko:
• Universität Salzburg, Salzburg 
doba trvania: 2014 – 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Slovinsko:
• University of Ljubljana
doba trvania: 2014 – 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Španielsko:
• Universidad de Valladolid, Valladolid
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
doba trvania: 2014 – 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Taliansko:
• University of SIena, Siena
doba trvania: 2017 - 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Turecko:
• Istanbul Üniversitesi, Istanbul
doba trvania: 2014 - 2021 
 
• Yeditepe University, Istanbul 
doba trvania: 2014 – 2021 
 
• Kadir Has University, Istanbul
doba trvania: 2015 – 2021 
 
• Bahcesehir University, Istanbul
doba trvania: 2019 - 2021 - nové
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici