print

Zmluvná spolupráca na úrovni fakulty

BILATERÁLNE DOHODY UZATVORENÉ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
AR 2019/2020
 
Estónsko:
• University of Tartu, Tartu
doba trvania: 2017/18 – 2020/21
 
Francúzsko:
• Université Paris Ouest Nanterre La Défense
doba trvania: 2014 – 2021 
• Université de Nantes
doba trvania: 2015 – 2021
• Université de Grenoble
doba trvania: 2016 - 2021
 
Poľsko:
• Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Adam Mickiewicz University in Poznan
doba trvania: 2014 – 2021 
 
• University of Warmia and Mazury in Olsztyn
doba trvania: 2014 – 2021
 
• The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Walbrzych
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Opole University 
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Jagiellonian University in Kraków
doba trvania: 2017 – 2020/2021
 
• Mieszko I School of Education and Administration, Poznan
doba trvania: 2017 – 2020/2021 
 
• Jan Kochanowski University in Kielce
doba trvania: 2017 – 2020/2021
 
• University of Wroclaw
doba trvania: 2017 – 2020/2021
 
• Maria Curie-Sklodowska University, Lublin
doba trvania 2018 - 2021
 
Slovinsko:
• University of Ljubljana
doba trvania: 2014 – 2021
 
Česká republika:
• Metropolitní univerzita Praha 
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Masaryk University, Brno - teaching mobility
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Západočeská univerzita, Plzeň
doba trvania: 2015 – 2021
 
• STING ACADEMY, Brno
doba trvania: 2016/2017 – 2020/2021
 
Španielsko:
• Universidad de Valladolid, Valladolid
doba trvania: 2014 – 2021
 
• Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
doba trvania: 2014 – 2021 
 
Rakúsko:
• Universität Salzburg, Salzburg 
doba trvania: 2014 – 2021 
 
Taliansko:
• University of SIena, Siena
doba trvania: 2017 - 2021
 
Turecko:
• Istanbul Üniversitesi, Istanbul
doba trvania: 2014 - 2021 
• Yeditepe University, Istanbul 
doba trvania: 2014 – 2021 
• Kadir Has University, Istanbul
doba trvania: 2016 – 2021 
 
Belgicko:
• HELMo – Haute Ecole Libre Mosane, Liége 
doba trvania: 2015/16 – 2020/21
 
Chorvátsko:
• University of Rijeka
doba trvania: 2017 – 2020/2021
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela