print

Smernica č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB

Týmto Vás informujeme, že je v platnosti nová smernica o mobilitách Erasmus+ "Smernica č. 4/2019 o mobilitách na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici", ktorá upravuje podmienky a spôsob realizácie vysielaných mobilít jednotlivcov v rámci projektov 103 a 107 realizovaných v kľúčovej aktivite KA1 programu Erasmus+.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela