print

Erasmus+ - stáž na stálom zastúpení SR v Bruseli

Pilotný ročník stáží na Stálom zastúpení SR pri Európskej únii v Bruseli.

Všetky potrebné informácie nájdete na:

stránke Stáleho zastúpenia: https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni

 

Posty sú na FB v týchto dňoch:

19/11; https://www.facebook.com/szbrusel/videos/308361643221123/

21/10;  https://bit.ly/2PJJ3N3

16/11 – zdieľali sme článok na Teraz.sk: http://www5.teraz.sk/slovensko/studenti-mozu-cez-staze-v-bruseli-z/361543-clanok.html ;

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela