print

Dodatočný výber - štúdium Erasmus+ na LS 2019/2020

Milí študenti,

referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj vyhlasuje dodatočný výber na mobilitu štúdium Erasmus+ pre LS akad. roka 2019/2020 pre nasledovné univerzity:

HELMo Liege - Belgicko

Bohemia, Plzeň - Česká republika

Leipzig - Nemecko

Valladolid - Španielsko

Siena - Taliansko

Vilnius - Litva

Bitola - Macedónsko

Opole, Walbrzych, Warmia&Mazury Olsztyn, Jagiellonian - Poľsko

Kadir Has, Istanbul, Bahcesehir - Turecko

 

Prosíme o zaslanie vyplnenej a podpísanej žiadosti s motivačným listom v AJ najneskôr do 10. novembra 2019 na jana.hubacekova@umb.sk alebo osobne na referát MVaMK č. 108 Mgr. Jane Hubáčekovej.

Pre potreby vyplnenia tlačiva Learning Agreement a ako si vyberať predmety na zahraničnej univerzite, kontaktujte prosím fakultné koordinátorky Erasmus+ pre jednotlivé krajiny:  https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/erasmus/koordinatori-mobilit-v-ramci-programu-erasmus.html

 

Pre viac informácií:

https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/erasmus/mobilita-erasmus/

https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/zmluvna-spolupraca-na-urovni-fakulty.html

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela