Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
  
 
V dňoch 14. - 18. októbra 2019 sa uskutoční ďalšie pokračovanie intenzívneho kurzu amerického práva
 
AMERICAN SCHOOL OF LAW, vol. 8
 
na tému "Americké konkurzné právo"
 
pod vedením profesora Roberta H. Skiltona III.
 
 
Niektoré krajiny EÚ skúmajú potrebu "záchranného" typu insolvenčného systému, ktorý umožní prežitie podniku a nový začiatok pre spotrebiteľov zaťažených dlhmi a reorganizáciu podnikov. Americký zákon o bankrote obsahuje americký prístup k tomuto typu zákona.
 
Robert H. Skilton III je právnik v oblasti bankrotu v spoločnosti Grand Rapids v Michigane. Svoju prax sústreďuje na oblasť bankrotu a práv veriteľov. V spoločnosti pôsobil viac ako 15 rokov ako predseda skupiny pre prax v oblasti reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti. Od roku 1990 bol tiež predsedom oddelenia konkurzu v Gardner, Carton & Douglas v Chicagu. Robert H. Skilton III, partner spoločnosti Warner Norcross & Judd LLP získal certifikáciu národnej rady v oblasti konkurzného práva.
 
Kurz sa uskutoční v poobedných hodinách od pondelka 14. októbra 2019  do piatku 18. októbra 2019, v čase od 15.30 hod. do 18.00 hod. (16.00 hod. - 18.30 hod. - je možná dohoda o variabilite času). Miestnosť včas upresníme.
 
Vítaní sú všetci študenti PrF UMB, iných fakúlt, ako aj široká verejnosť! Podmienkou na absolvovanie kurzu je ovládanie angličtiny aspoň na úrovni B1.
 
 
American School of Law bol pridaný do ponuky predmetov ako výberový predmet, ktorý si môžete zapísať do zápisného listu a za jebo absolvovanie v zimnom semestri 2019/ 2020 môžete získať 3 kredity. Predmet je možné absolvovať v zimnom, ako aj letnom semestri a zapísať si ho môžu všetci študenti UMB.
 
 
 
Prihlásiť sa môžete emailom (jana.hubacekova@umb.sk ) alebo osobne na Referáte pre medzinárodné vzťahy (Mgr. Jana Hubáčeková) do 10. októbra 2019. 
V prílohe nájdete sylabus kurzu - Vaše podnety či pripomienky k téme sú vítané.
 
 
 
 
 
Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici