print

AMERICAN SCHOOL OF LAW

 
  
 
V dňoch 23. marca - 3. apríla 2020 sa uskutoční ďalšie pokračovanie intenzívneho kurzu amerického práva
 
AMERICAN SCHOOL OF LAW, vol. 9
 
na tému "Americké obchodné právo" - US business law
 
pod vedením profesorky Marian Block.
 
 
 
Kurz sa uskutočnil v poobedných hodinách od pondelka 23. marca 2020 a bude prebiehať až do 3. apríla 2020 (8 prednášok), v čase cca od 15.30 hod. do 18.00 hod. (možná variabilita a dohoda s vyučujúcim).
 
Vítaní  sú všetci študenti PrF UMB, iných fakúlt, ako aj široká verejnosť! Podmienkou na absolvovanie kurzu je ovládanie angličtiny aspoň na úrovni B1.
 
 
American School of Law bol pridaný do ponuky predmetov ako výberový predmet, ktorý si môžete zapísať do zápisného listu a za jebo absolvovanie v
LETNOM semestri 2019/ 2020 môžete získať 3 kredity.
Predmet je možné absolvovať v zimnom, ako aj letnom semestri a zapísať si ho môžu všetci študenti UMB.
 
 
 
Prihlásiť sa môžete emailom ( jana.hubacekova@umb.sk ) alebo osobne na Referáte pre medzinárodné vzťahy (Mgr. Jana Hubáčeková) DEADLINE do 20. marca 2020!
V blízkej dobe doplníme ďalšie informácie - Vaše podnety či pripomienky k téme sú vítané.
 
 
 
 
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela