print

AMERICAN SCHOOL OF LAW

  
 AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 7  

Pripravili sme pre Vás ďalšie pokračovanie obľúbeného intenzívneho kurzu amerického práva, American school of law vol. 7! v dňoch 11. - 22. marca 2019!

Tentokrát bude kurz zameraný na Obchodnú stránku tvorivosti a inovácie: úvod do duševného vlastníctva a bude vedený profesorkou Judith Shellingovou

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť vysokoškolským študentom a iným záujemcom základnú znalosť duševného vlastníctva (IP) vrátane patentov, autorských práv, ochranných známok a obchodných tajomstiev. Zameria sa predovšetkým na účel každého druhu duševného vlastníctva (aké práva vám dávajú), ako môžu byť tieto práva získané (alebo rozšírené) v Spojených štátoch a spôsoby ochrany týchto práv v iných jurisdikciách. Tiež sa bude diskutovať o všeobecných stratégiách IP pre rozvíjajúce sa a malé podniky, vrátane toho, kedy chrániť práva duševného vlastníctva a ako sa im vyhnúť. Okrem týždenných prednášok sa uskutoční týždenné čítanie, niekoľko písomných zadaní a záverečný projekt, ktorý zahŕňa identifikáciu IP začínajúceho podnikania alebo malého podniku, ako aj príslušné kroky potrebné na ochranu IP. 

Vítaní sú všetci študenti PrF UMB, iných fakúlt, ako aj široká verejnosť! Podmienkou na absolvovanie kurzu je ovládanie angličtiny aspoň na úrovni B1. Kurz sa uskutoční v poobedných hodinách od pondelka 11.3.2019  do štvrtka 14.3.2019  a potom znovu od pondelka 18.3.2019 do štvrtka 21.3.2019 cca. od 15.30 hod.- 18.00 hod. (16.00 hod. - 18.30 hod. je možná dohoda o variabilite času s pani profesorkou). Podmienkou získania certifikátu o absolvovaní intenzívneho kurzu organizovaného Právnickou fakultou UMB je minimálne 90% účasť na uvedenom kurze.

Súčasná prax prof. Shellingovej sa zameriava na patentové stíhanie a poradenstvo, záležitosti týkajúce sa ochranných známok a autorských práv a všeobecné otázky duševného vlastníctva. Jej technologické znalosti sú v chemických a biologických kompozíciách, materiáloch, procesoch a výrobe vrátane právnych otázok týkajúcich sa vývoja technológií, komercializácie a nebezpečných materiálov.
 
Prof. Shellingová zložila advokátske skúšky v Arizone a bola zaregistrovaná pred Patentovým a obchodným úradom. Je členkou Štátnej rady štátu Arizona a Americkej chemickej spoločnosti. Dr. Shellingová je aj výskumným pracovníkom ASU Centra pre štúdium práva, vedy a technológií, pomocný lektor (Chemistry) na Santa Barbara City College a poskytuje služby pro bono pre intelektuálne vlastníctvo študentským podnikateľským programom na miestnych vysokých školách a univerzitách. Po získaní titulu Bachelor of Science s vyznamenaním v oblasti chémie a biológie a titulu Master of Science v oblasti chémie z University of British Columbia, ako aj Ph.D. v biológii z univerzity v Alberte, prof. Shellingová strávila niekoľko rokov ako členka fakulty a hlavný výskumník na univerzite v Kentucky predtým, ako prijala pozíciu vedúcej vedy v laboratóriu farmakologického toxikologického výskumu (PTRL) East.
Titul doktor Juris získala na Arizonskej štátnej univerzite v roku 2001. Zatiaľ čo na právnickej fakulte pracovala aj ako redaktorka a recenzentka pre časopis Jurimetrics v oblasti práva, vedy a technológie, bola spoluzakladaľkou združenia študentov duševného vlastníctva ASU, spoluorganizovala tiež študentskú iniciatívu, ktorá viedla k uverejneniu bielej knihy o biotechnologickom priemysle v Arizone a darovala viac ako 200 hodín dobrovoľnej služby obetiam obetí domáceho násilia ako vymenovaný osobitný advokát. Jej predošlé právne skúsenosti zahŕňajú pozície v spoločnosti House as Patent Liaison pre spoločnosť DuPont Displays, Inc. Bola vedúcou technológie pre flexibilné zobrazovacie stredisko na Arizonskej štátnej univerzite, ako aj pozície v advokátskej kancelárii ako letný spolupracovník s Pennie & Edmonds v meste Palo Alto v Kalifornii a ako právnik a technický špecialista so spoločnosťou Schmeiser, Olsen & Watts v meste Mesa, Arizona. Prof.Shellingová tiež absolvovala stáže s Robertom C. Broomfieldom, starším sudcom, okresným súdom v okrese Arizona a s Úradom pre spoluprácu a licencovanie technológií na Arizonskej štátnej univerzite.
*********************
Veríme, že vás opis kurzu, ako aj jeho vzácna lektorka zaujali. Prihlásiť sa môžte na referáte pre medzinárodné vzťahy - mailom na jana.hubacekova@umb.sk najneskôr do 4. marca 2019!!!
 
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela