Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výsledky - výberové konanie na mobility Erasmus+ pre 2019/2020

Výsledky výberového konania na mobility Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020

konaného dňa 22. januára 2019 o 10:00 hod

na Právnickej fakulte UMB, Komenského 20, Banská Bystrica.

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici