print

Univerzitný informačný deň

Univerzitné centrum medzinárodných projektov UMB (UCMP UMB) 

pozýva na

Univerzitný informačný deň - Aktuálne výzvy na podávanie medzinárodných výskumných projektov

v schémach H2020, INTERREF, Erasmus+, COST

dňa 27. novembra 2018 (utorok)

od 13.00

v prednáškovej miestnosti P5, na Ekonomickej fakulte UMB, Cesta na amfiteáter 1.

 


Ciele:

  • informovať o aktuálnych výzvach na podávanie projektov v schémach H2020; CEE, Erasmus+, COST;
  • informovať o postupe, ako vybrať správnu výzvu, pripraviť relevantný profil a vyhľadať konzorcium;
  • informovať o činnostiach a projektoch Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB.

Program:

13:00 Otvorenie – prorektorka pre vedu a výskum doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

13:05 Aktuálne výzvy v schéme H2020 - Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies - prorektorka pre vedu a výskum doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

13:30 Aktuálne výzvy v schéme H2020; Science with and for Society; Secure societies; Health, demographic change and wellbeing; Smart, green and integrated transport – Ing. Ivana Kýpeťová

13:55 HORIZON EUROPE – prorektorka pre vedu a výskum doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

14:05 Aktuálne o schéme COST – výzvy, skúsenosti UMB, nové programové obdobie – Mgr. Jana Kunická

14:15 Aktuálne o schéme CEE Interreg – výzvy, skúsenosti UMB, nové programové obdobie – Ing. Zuzana Kvetková

14:25 Aktuálne o schéme Erasmus+ KA2 – výzvy, skúsenosti UMB, nové programové obdobie – Ing. Zuzana Kvetková/Sona Kunová

14:35 Ako vybrať správnu výzvu, pripraviť profil a vyhľadať konzorcium, stať sa hodnotiteľom – Ing. Ivana Kýpeťová

14:50 Informácie o činnostiach a projektoch Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB – Ing. Ivana Kýpeťová

15:00 Individuálne konzultácie


 Na Univerzitný informačný deň je potrebné vopred sa prihlásiť na miroslava.svabovska@umb.sk, najneskôr do 23.11.2018.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela