print

MIRAI - štúdium v Japonsku

Veľvyslanectvo Japonska v SR vypisuje výberové konanie na dva turnusy programu MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch prostredníctvom JICE/EFIL.

Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať priamo prostredníctvom doleuvedeného e-odkazu o účasť v skupine 3 a 5. Po zaslaní elektronickej prihlášky sa následne budú vybraní uchádzači musieť osobne zúčastniť výberového konania v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava).
 
Skupina 3 (Téma: Ekonómia a biznis) v termíne 10. - 19. december 2019 (uzávierka: 15. október 2019)
Skupina 5 (Téma: Veda a technika) v termíne 3. – 11. marec 2020 (uzávierka: 20. január 2020)

Prihlášky pre obe skupiny je nutné podať online prostredníctvom linku: https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533

V prípade potreby dodatočných informácii kontaktujte:
PhDr. Zuzana Ondrejková Želinská
Tel.:      02-5980-0101, 100
Fax:      02-5443-2771
E-mail:  zuzana.zelinska@bv.mofa.go.jp 
             culture@bv.mofa.go.jp 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela