print

City Internships - štúdium a stáž v zahraničí 2018/2019

City Internships - štúdium a stáž v zahraničí 2018/2019

pre študentov všetkých ročníkov rôznych odborov

zahraničné programy pre letný semester a pre letnú školu

v mestách:

Londýn, Paríž, New York, Washington D.C., Miami, Chicago, Los Angeles, Boston, San Francisco

Môžete si vybrať z oblastí:

  • bankové a finančné služby
  • poradenské a profesionálne služby
  • právo a politika
  • technológie a inžinierstvo
  • marketing, reklama a vzťahy s verejnosťou
  • médiá, zábava a žurnalistika
  • umenie, móda a dizajn
  • začínajúce podniky a podnikanie
  • charita, mimovládne organizácie, národné kontaktné miesta

 

Systém pre podanie prihlášok je otvorený.

Študenti môžu priamo podať svoju prihlášku prostredníctvom linku: https://city-internships.com/apply

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela