Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj / Vice-dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113

Mgr. Jana Hubáčeková |
Mgr. Jana Hubáčeková
Referentka, Referát pre medzinárodné vzťahy /International Relations Office /Erasmus+ Administrator 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.hubacekova@umb.sk
111 
048 446 3113

 

Mgr. Lucia Piperková |
Mgr. Lucia Piperková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lucia.piperkova@umb.sk
č. 117 
048 446 3113 0915823177