print

Referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Kontakt:

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj/ Vice- dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113

Mgr. Jana Hubáčeková |
Mgr. Jana Hubáčeková
Referentka, Medzinárodné vzťahy a marketingová komunikácia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.hubacekova@umb.sk
č. 108 
048 446 3116

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela