print

Referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Kontakt:

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj / Vice-dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113

Mgr. Jana Hubáčeková |
Mgr. Jana Hubáčeková
Referentka, Referát pre medzinárodné vzťahy /International Relations Office /Erasmus+ Administrator 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.hubacekova@umb.sk
111 
048 446 3113

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela