print

Referát pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Kontakt:

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj


kancelária č. 111

lubica.saktorova@umb.sk

 

 

Mgr. Jana Hubáčeková

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj


kancelária č. 108

jana.hubacekova@umb.sk


 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela