Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Zoznam členov vedeckej rady

 1. JUDr. Andrea Barancová, PhD.
 2. Doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LLM.
 3. JUDr. Peter Bedlovič
 4. JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
 5. Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
 6. Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
 7. Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
 8. Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
 9. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
 10. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, Dr.Sc.
 11. Doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
 12. JUDr. Elena Júdová, PhD.
 13. Mgr. Richard Karkó
 14. Prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
 15. Doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Dr. h. c.
 16. Doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
 17. Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
 18. Dr. h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 19. JUDr. Miloš Maďar, PhD. LLM.
 20. Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml.
 21. Prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
 22. JUDr. Monika Némethová, PhD.
 23. Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 24. Prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
 25. JUDr. Ľubica Saktorová, LL.M., M.A., PhD.
 26. Doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
 27. Doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
 28. Doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
 29. Doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
 30. Doc. JUDr. Marek Švec, PhD. LLM.
 31. Doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
 32. Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.