Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rokovací poriadok Vedeckej rady


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici