Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štát a právo 2-3/2019


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici