print

Štát a právo 2-3/2019

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISSN:1339-7753
Počet strán:157
Kúpiť teraz za 20,00 €
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela