Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Deľba moci ako princíp fungovania obecnej samosprávy (v Českej republike a Slovenskej republike)

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.110-120

Citácia: PALÚŠ, I. 2021. Deľba moci ako princíp fungovania obecnej samosprávy (v Českej republike a Slovenskej republike). In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 2-3, pp. 110-120 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.110-120 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá uplatňovaním ústavného princípu deľby moci na úrovni obecnej samosprávy v Českej republike a Slovenskej republike. Autor skúma realizáciu uvedeného princípu z hľadiska tvorby orgánov obce, ich pôsobnosti, vzájomných vzťahov medzi nimi, ako aj zániku ich mandátu. Poukazuje na znaky a súvislosti, ktoré sú pre prostredie obecných samospráv v obidvoch štátoch spoločné, ale hlavne rozdielne, všíma si ich pozitívne stránky, ale aj negatíva, ktoré so sebou prinášajú. Vo vzťahu k slovenskej obecnej samospráve naznačuje možné legislatívne riešenia existujúcich problémov.

Kľúčové slová:   orgány obce, deľba moci, vzájomné brzdy a protiváhy

Prílohy ku stránke:
  1. 2. Igor Palúš.pdf Igor Palúš (241 KB)