Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Predmet a rozsah dokazovania insolvenčných trestných činov

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.121-133  

Citácia: BURDA, E. 2021. Predmet a rozsah dokazovania insolvenčných trestných činov. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 2-3, pp. 121-133 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.121-133

Abstrakt: Predmetný vedecký článok analyzuje legálnu definíciu predmetu dokazovania v trestnom konaní, vrátane stanovenia, ktoré skutočnosti iba treba dokazovať a ktoré sa dokázať musia a rieši špecifiká predmetu a rozsahu dokazovania insolvenčných trestných činov. Vedecký článok z tohto hľadiska prináša v teórii dokazovania trestného práva nové vedecké poznatky, pretože táto téma nie je v našich podmienkach zásadnejšie rozpracovaná, pričom dôsledné uplatňovanie dokazovania skutočností, ktoré treba dokázať a ktoré sa len dokazujú v rozhodovacej praxi má potenciál zásadne zvýšiť kvalitu dokazovania všeobecne. Zvlášť však v rámci insolvenčných trestných veciach, v ktorých máme na Slovensku pomerne málo úspešne ukončených trestných konaní a to napriek vysokej latencii týchto trestných činov

Kľúčové slová: trestné konanie, dokazovanie v trestnom konaní, trestný čin, insolvenčný trestný čin, insolvencia

Prílohy ku stránke:
  1. 3. Eduard Burda.pdf Eduard Burda (313 KB)