Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Práva a povinnosti účastníka biomedicínskeho výskum s dôrazom na informovaný súhlas

                                                       

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.83-97

Citácia: ŠEVCOVÁ, K. 2020. Práva a povinnosti účastníka biomedicínskeho výskum s dôrazom na informovaný súhlas. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 1. pp. 83-97. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.83-97 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Práva a povinnosti účastníka biomedicínskeho výskum s dôrazom na informovaný súhlas. Bioprávo je v podstate právna bioetika (vývoj tu prebieha od bioetiky smerom k právu) alebo, lepšie povedané, uplatňovanie zásad a praxe bioetiky v práve so sankciami, ktoré zákon predpokladá. A práve biomedicínsky výskum je oblasť, kde je toto prepojenie dobre viditeľné. Vzhľadom na dôležitosť hodnôt, ktoré sú vložené do lekárskeho výskumu, obvyklý informovaný súhlas typický pre každodenné lekárske postupy a starostlivosť sa nedá aplikovať na experimentálne zásahy.

 

Kľúčové slová: biomedicínsky výskum, etická komisia, informovaný súhlas, medicína, medicínske právo

Prílohy ku stránke: