Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Smlouvy o účtu, akreditivu, inkasu

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.2-14

 

Citácia: MAREK, K. 2020. Smlouvy o účtu, akreditivu, inkasu. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 1. pp. 2-14. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.2-14 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Smlouvy o účtu, akreditivu, inkasu. Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od určité doby, v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu na účet. Smlouvou o otevření akreditivu se výstavce zavazuje vůči příkazci vystavit na jeho žádost a účet ve prospěch třetí osoby akreditiv a příkazce se zavazuje zaplatit výstavci akreditivu odměnu. Smlouvou o inkasu se obstaravatel inkasa zavazuje obstarat pro příkazce přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu.

 

Kľúčové slová: právo, občanské právo, smlouva o účtu, akreditiv, smlouva o otevření akreditivu, smlouva o inkasu

Prílohy ku stránke: