Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Verejnosť ako strážca spravodlivého výkonu súdnej moci

                                                       

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.63-74

Citácia: ONDROVÁ, J. 2020. K Verejnosť ako strážca spravodlivého výkonu súdnej moci. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 1. pp. 63-74. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.63-74 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Verejnosť ako strážca spravodlivého výkonu súdnej moci. Koncepčným zameraním štúdie je prezentácia významných právnych názorov vyplývajúcich z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to v optike práva účastníka konania na prítomnosť jeho osoby ako aj iných osôb, ako verejnosti, na súdnom konaní. Inštitútom verejnosti sa sleduje nielen kontrola výkonu súdnej moci, ale súčasne sú chránené aj práva občanov na spravodlivý súdny proces. Štúdia v ďalšom obsahu analyzuje ústavnoprávnu úpravu požiadavky verejného vyhlasovania rozsudkov, ktorá, na rozdiel od zásady verejnosti konania, je zásadou absolútnou.

 

Kľúčové slová: verejnosť, prítomnosť, vylúčenie, obmedzenie, súdne konanie

Prílohy ku stránke: