print

Jaroslav Chovanec

Informácia u udelení Prémie za prínos k rozvoju slovenskej vedy Vladimírovi Segešovi

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.107-108  

Citácia: CHOVANEC, J. Informácia u udelení Prémie za prínos k rozvoju slovenskej vedy Vladimírovi Segešovi. In Štát a právo. [online]. 2021, vol. 8, no. 1. pp. 107-108. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.107-108   ISSN 2644-643X

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela