print

ŠEVCOVÁ Katarína: Práva a povinnosti účastníka biomedicínskeho výskum s dôrazom na informovaný súhlas

Práva a povinnosti účastníka biomedicínskeho výskum s dôrazom na informovaný súhlas
Katarína Ševcová
DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.83-97

Abstrakt:
ŠEVCOVÁ, Katarína: Práva a povinnosti účastníka biomedicínskeho výskum s dôrazom na informovaný súhlas. Bioprávo je v podstate právna bioetika (vývoj tu prebieha od bioetiky smerom k právu) alebo, lepšie povedané, uplatňovanie zásad a praxe bioetiky v práve so sankciami, ktoré zákon predpokladá. A práve biomedicínsky výskum je oblasť, kde je toto prepojenie dobre viditeľné. Vzhľadom na dôležitosť hodnôt, ktoré sú vložené do lekárskeho výskumu, obvyklý informovaný súhlas typický pre každodenné lekárske postupy a starostlivosť sa nedá aplikovať na experimentálne zásahy.

Kľúčové slová:
biomedicínsky výskum, etická komisia, informovaný súhlas, medicína, medicínske právo

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela