Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v BB

KKVC PrF UMB BB

14.12.2017

Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici“ (KKVC PrF UMB BB) je špecializovaným pracoviskom PrF UMB pre skúmanie ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov, ktoré vykonáva vedecko-výskumnú a expertnú činnosť v súlade s dlhodobým plánom rozvoja a zámermi fakulty / univerzity. Primárnym objektom skúmania sú praxeologické problémy v olbasti Trestné právo, Kriminológia a Kriminalistika, Počítačová kriminalita a prevencia, Kybernetická kriminológia a viktimológia, Ochrana osôb a majetku normami trestného práva, ochrana záujmov v sektoroch kritickej infraštruktúry a bezpečnostná agenda v rámci národných a medzinárodných projektov / grantov.

V rámci výskumného centra budujeme:

Forenzné laboratórium;

Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie;

Laboratórium kybernetickej kriminológie a viktimológie.

 

Riaditeľ KKVC PrF UMB BB doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Zástupca riaditeľa KKVC KE (regionálna pobočka KKVC PrF UMB BB pri Technickej univerzite v Košiciach) Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.

https://www.prf.umb.sk/katedry/katedra-trestneho-prava-kriminologie-kriminalistiky-a-forenznych-disciplin/kriminologicke-a-kriminalisticke-vyskumne-centrum-pri-pravnickej-fakulte-umb-7308/

email kontakt: jaroslav.klatik@umb.skmiroslav.kelemen@tuke.sk