print

Séria webinárov zo správneho práva

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela organizuje sériu webinárov zo správneho práva.

Webináre prebiehajú v online prostredí videokonferenčnej pratformy Microsoft Teams (bez potreby jej inštalovania) a sú plnohodnotnou  náhradou seminárov s fyzickou účasťou. Lektori zdieľajú svoju prezentáciu na obrazovke a účastníci im môžu kedykoľvek klásť otázky. Účastníkom je dopredu zaslaný priamy link na pripojenie sa do webináru vrátane potrebných študijných materiálov. Bližšie informácie o jednolivých webinároch vrátane ich programu nájdete nižšie.


Jednotlivé webináre v rámci série vedie odborník na správne právo s dlhoročnou praxou:

                                                                     

            JUDr. Martin Píry, PhD.     


Témy a dátumy konania jednotlivých webinárov:  

  • Samospráva, podstata, zhromažďovanie obyvateľov obce - in-house, orgány obce, ich rokovanie a vzájomné vzťahy  - 15. október 2021
  • Normotvorba - Kontrolná činnosť a transparentnosť  - 22. október 2021
  • Stavebný zákon pre obce - 1. Územný plán a územné konanie - 5. november 2021
  • Stavebný zákon pre obce - 2. Stavebné konanie, čierna stavba a opustené stavby- 12. november 2021
  • Stavebný zákon pre obce - 3. Užívanie stavieb, záväzné stanovisko delikty - 19. november 2021

Prihlásenie sa na webinár:

• pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e-mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela