print

Séria webinárov na tému novely Zákonníka práce

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela organizuje sériu webinárov na tému novely Zákonníka práce s účinnosťou k 1. marcu 2021.

Webináre prebiehajú v online prostredí videokonferenčnej pratformy Microsoft Teams (bez potreby jej inštalovania) a sú plnohodnotnou  náhradou seminárov s fyzickou účasťou. Lektori zdieľajú svoju prezentáciu na obrazovke a účastníci im môžu kedykoľvek klásť otázky. Účastníkom je dopredu zaslaný priamy link na pripojenie sa do webináru vrátane potrebných študijných materiálov.

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 01.03.2021 má priniesť viaceré výrazné zmeny v pracovnom práve, s ktorými súvisia nové povinnosti pre zamestnávateľov. Novela je veľmi očakávanou, nakoľko vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu rieši otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, resp. telepráce. Okrem toho však upravuje napr. aj inštitúty stravovania (možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie), možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi dcérskymi a materskými spoločnosťami a mení podmienky vzniku a pôsobenia odborových organizácii.


Jednotlivé webináre v rámci série k novele Zákonníka práce vedú odborníci na pracovné právo s dlhoročnou praxou:

               lektor                                                   lektorka   

 doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.     a     JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.


Témy a dátumy konania jednotlivých webinárov:   

Novela Zákonníka práce účinná od 01.03.2021 - 17. február 2021 / 19. marec 2021 

Inštitút domáckej práce/telepráce v kontexte novely Zákonníka práce účinnej od 01.03.2021 - 24. február 2021 / 24. marec 2021 

• Problematika stravovania v kontexte Novely zákonníka práce účinnej od 01.03.2021 -  3. marec 2021 

Vplyv novely zákonníka práce účinnej od 01.03.2021 na postavenie a pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku - 25. február 2021 / 6. apríl 2021 


 Prihlásenie sa na webinár:

• pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e-mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela