Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

EVENTA FACULTATIS je fakultný newsletter, ktorý prezentuje tie najdôležitejšie a najzaujímavejšie udalosti a zorganizované podujatia, ktoré sa uskutočnili na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v danom semestri akademického roka.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici