Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Dohody o vzájomnej spolupráci PrF UMB a banskobystrickými Ústavmi na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v oblasti vzdelávania

Dňa 5.10.2022 sa dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Michal Turošík spolu s riaditeľkou Ústavu klinického vzdelávania pri PrF UMB, JUDr. Ľubicou Saktorovou zúčastnili rokovaní o ďalšej spolupráci medzi PrF UMB a banskobystrickými ústavmi na výkon väzby a trestu odňatia slobody na akademický rok 2022/2023.

Spolu s riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová pplk Mgr. Miroslavom Dohnanom a riaditeľom Ústavu na výkon väzby a trestu odňatia slobody  Banská Bystrica plk. Mgr. Ivanom Petránom, uzavreli Dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti vzdelávania. Predmetom dohôd je vzájomná spolupráca pri rozvíjaní osobnosti, vedomosti, zručnosti a tvorivosti v človeku v súlade s poslaním PrF UMB a úlohami a pôsobnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže SR realizáciou vzdelávacieho programu „Právna klinika pre komunity (street law) I. a II.“ pod gesciou Ústavu klinického vzdelávania pri PrF UMB v Banskej Bystrici zameraného na vzdelávanie v oblasti práva aj pre odsúdených nachádzajúcich sa vo výkone trestu odňatia slobody v ústave.

Link:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/pravna-klinika-pre-komunity-v-uvtos-banska-bystrica-kralova 

Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/pravna-klinika-pre-komunity-street-lawi.%22-pod-gesciou-ustavu-klinickeho-vzdelavania