Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

American School of Law vol. 10

V zimnom semestri akademického roka 2022/2023 sme pripravili intenzívny kurz amerického trestného práva, ktorý bol vedený osobne americkým profesorom, dlhoročným prokurátorom prokuratúry v Santa Barbare, Kalifornii a špecialistom na trestné právo Patrickom McKinleym.

Kurz sa uskutočnil v dňoch 23.10.2022 - 28.10.2022 a bol otvorený pre všetkých študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj pre verejnosť so záujmom o americké trestné právo, so znalosťou angličtiny minimálne na úrovni B1.

Bolo nám veľkou cťou hostiť na fakulte dlhoročného amerického prokurátora zo Santa Barbary, Californie.

Pán profesor prijal naše pozvanie a počas 6 dní viedol intenzívny kurz amerického trestného práva. Kurz bol plný praktických prípadov z profesorovej praxe, zúčastnilo sa ho takmer 90 študentov PrF UMB.

V čase mimo výučby sme mali možnosť profesora uviesť na Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici, kde mu kolegovia prokurátori pripravili veľmi príjemné stretnutie spojené s diskusiou o praxi americkej a slovenskej prokuratúry.

Taktiež sme v sprievode študentov – tlmočníkov absolvovali návštevy banskobystrických ústavov:

  • Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
  • Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová

Kurz American school of law prebieha v spolupráci s Center of international legal studies so sídlom v rakúskom Salzburgu. O organizácii ďalšieho pokračovania American School of Law v nasledujúcom semestri alebo akademickom roku Vám budeme vopred informovať.