Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

V. NEZABIJEŠ - Trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v uplynulom semestri organizovala sériu online prednášok najväčších kriminálnych prípadov v histórii Slovenska pod názvom „V. NEZABIJEŠ - Trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska".

Jednotlivými prípadmi auditórium prevádzal bývalý generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko – expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., ktorý je v súčasnosti členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Každý diel sa zaoberal stručnou charakteristikou skutku v miestnych a časových súvislostiach, trestnoprávnou kvalifikáciou, osobitosťami vyšetrovania a dokazovania, trestami uloženými súdom a možnosťami resocializácie páchateľov. Samozrejme, priestor bol vymedzený aj na otázky publika k jednotlivým prípadom a diskusiu.

Prednášky prebiehali prostredníctvom aplikácie MS Teams vždy v stredu od 17:00 hod. do 18:00 hod. počas celého zimného semestra a zaznamenali u študentov PrF UMB, iných súčastí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj u širokej verejnosti nevídaný úspech. Každú stredu bolo pripojených niekoľko stovák poslucháčov. Pre veľký úspech a tiež záujem tých, ktorí si nestihli prednášky vypočuť "na živo", prípadne sa pre obmedzenie MS Teams nedostali do virtuálnej miestnosti, vytvorila PrF UMB svoje vlastné kanály vo vybraných aplikáciách - YouTube , Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor.

Všetky uplynulé teda prednášky nájdete aj vo forme podcastov v uvedených podcastových aplikáciách alebo na youtube kanály PrF UMB, prípadne prostredníctvom webu: https://www.prf.umb.sk/online-pravne-prednasky/online-serial-v-nezabijes-trestne-pravo-a-kriminalistika-vo-vybranych-pripadoch-slovenska.html.

 

Autor:

Doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

dekan PrF UMB