Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

PRÁVNE PIATKY ONLINE A ALUMNI TALK ONLINE

Právnická fakulta UMB v čase prerušenej prezenčnej metódy výučby pokračuje v sérii odborných prednášok a diskusii určených pre študentov, ako aj širokú verejnosť pod názvom PRÁVNE PIATKY ONLINE, ktoré sa uskutočňujú nad rámec klasickej výučby prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Právne piatky online sú séria prednášok odborníkov z právneho prostredia, ktorá sa koná na týždennej báze. Študenti, ako aj široká verejnosť tak majú možnosť virtuálne sa stretnúť a zúčastniť sa odbornej prednášky zaujímavých odborníkov z prostredia PrF UMB, ako aj odborníkov z externého prostredia právnej, resp. odbornej praxe. V rámci cyklu vystúpili bývalá zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva a súčasná interná doktorandka PrF UMB JUDr. Marica Pirošíková s prednáškou Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva; súdny exekútor a odborný asistent Katedry správneho práva JUDr. Martin Píry, PhD. s prednáškou Čierna stavba - súčasnosť a budúcnosť; emeritný sudca a profesor Katedry obchodného a finančného práva PrF UMB prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. s názvom Bludný kruh veriteľa a dlžníka. O osobných bankrotoch, exekučnej amnestii a iných veriteľsko-dlžníckych traumách.; dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA s prednáškou Volebný systém USA. Prezidentské voľby 2020.; vedúci Operatívneho oddelenia Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici mjr. JUDr. Tomáš Šofranec s prednáškou Zaisťovanie kriminalistických stôp na mieste činu vraždy; riaditeľ Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru SR plk. Ing. Mário Kern s prednáškou Environmentálna kriminalita – aktuálna bezpečnostná hrozba pre spoločnosť; tajomníčka Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Eva Villacís, LL.M., PhD. s prednáškou Medzinárodný trestný súd – quo vadis? Úspechy a kontroverzie MTS. Podnetné a zaujímavé prednášky, na ktoré nadväzovala široká diskusia, si našli svoji stabilných priaznivcov, ktorí sa každý týždeň pripájajú a rozširujú si tak svoje vedomosti.

Okrem odborných prednášok pripravila PrF UMB aj sériu neformálnych rozhovorov formou moderovanej diskusie s úspešnými absolventmi PrF UMB pod názvom ALUMNI TALK ONLINE. Vďaka tomu mali študenti, ako aj budúci uchádzači o štúdium na PrF UMB možnosť vypočuť si zaujímavé rozhovory a životné príbehy úspešných absolventov PrF UMB o ich ceste z fakulty k ich súčasnej profesii, o ich úspechoch, ako aj radách. V rámci cyklu rozhovorov vystúpili JUDr. Ján Králik, LL.M., M.A., Ph.D., pričom diskusia mala podnázov Od štúdia na PrF UMB po prácu na Ministerstve spravodlivosti v sekcii medzinárodného práva a zastupovanie SR vo výboroch Rady Európy a OSN; JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M., pričom diskusia mala podnázov Od štúdia na PrF UMB po pozíciu vedúceho Katedry ústavného práva a teórie právo PrF UMB. Počas neformálnych rozhovorov naši absolventi odpovedali na mnoho otázok súčasných študentov, ako aj uchádzačov o štúdium na PrF UMB a zároveň potvrdili, že právne vzdelanie nadobudnuté na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dáva stabilné a pevné základy na ďalšie pôsobenie aj mimo Slovenskej republiky.

Nahrávky z odborných prednášok, ako aj diskusií si môžete vypočuť vo forme podcastov prostredníctvom svojich podcastových aplikácií, ako aj na YouTube kanály PrF UMB.

 

Autor:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. – riaditeľka Ústavu klinického vzdelávania pri PrF UMB a prodekanka PrF UMB pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu