Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Dohoda o spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR

Právnická fakulta UMB pokračuje v budovaní spolupráce s rôznymi inštitúciami, ktoré vytvárajú priestor pre spoluprácu v oblasti vzdelávania budúcich právnikov, ako aj vo vedecko-výskumnej činnosti.

Dôkazom tejto spolupráce je aj uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi fakultou a Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. 

Táto dohoda vytvára priestor pre

  • bezplatné stáže študentov našej fakulty na jednotlivých prokuratúrach v Slovenskej republike,
  • tvorbu záverečných prác v spolupráci s prokuratúrami v Slovenskej republike,
  • výučbu odborníkmi z prostredia prokuratúry v rámci predmetov na našej fakulte,
  • spoluprácu v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, vedeckých projektov a grantov.

Dohoda bola podpísaná dekanom Prf UMB doc. Michal Turošík za účasti JUDr. Petra Bedloviča, krajského prokuratúra v Banskej Bystrici.