Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Taliansko 2019

V dňoch 2. – 8. mája 2019 sa študenti Právnickej fakulty UMB zúčastnili už po 15-ty krát pravidelnej exkurzie určenej študentom 1. ročníka štúdia na právnickej fakulte. Ako každý rok, aj tentokrát cesta viedla na miesta spájané nielen s turizmom, ale aj s právnou históriou a osobitne rímskym a kánonickým právom.

Študenti spoločne so svojim pedagógom spoznávali známe aj menej známe zákutia Ríma, kde nevynechali okrem iného ani antické Fórum Románum, ktoré bolo kedysi dejiskom rímskeho civilného procesu, ktorého elementy sú do dnes prítomné nielen vo výučbe rímskeho práva, ale sú aj súčasťou moderného súdneho konania. Špecifikum tohtoročného zájazdu bolo, že okrem štandardnej návštevy Vatikánu, v rámci kánonického práva, sa podarilo stretnúť na unikátnej audiencii s dlhoročným významným slovenským predstaviteľom Vatikánskej kúrie, jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom, emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý je rímskym rezidentom už od roku 1945.

Cesta ďalej smerovala do tento rok veľmi upršaných Pompejí a Neapolu a vyvrcholila v Benátkach, kde okrem Dóžovho paláca obdivovali aj Katedrálu svätého Marka, kde okrem iných pôsobil aj benátsky patriarcha Angelo Roncalli, ktorý neskôr ako pápež Ján XXIII. započal súčastnú rekodifikáciu Kódexu kánonického práva, ktorá je markantnou súčasťou dnešnej výučby cirkevného práva na právnických fakultách.

Účastníkom exkurzie ďakujeme. Veríme, že si zo zájazdu odniesli množstvo užitočných informácií, hodnotných zážitkov, ale aj zaujímavých životných podnetov a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.