Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Systém kvázisúdnych orgánov a kontrolných mechanizmov OSN - prednáška JUDr. Illková, PhD.

Dňa 12. marca 2019 sa na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila prednáška na tému Systém kvázisúdnych orgánov a kontrolných mechanizmov OSN.

Uvedenú zaujímavú tému prišla v rámci predmetu Medzinárodné právo verejné odprednášať osobne pani JUDr. Barbara Illková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, čím deklarovala výborné vzťahy pretrvávajúce medzi ministerstvom a Právnickou fakultou UMB.