Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slávnostné otvorenie akademického roku 2019/2020

Dňa 18. septembra 2019 bol slávnostne otvorený akademický rok aj na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas slávnostného otvorenia vystúpil Univerzitný folklórny súbor Mladosť.

Všetkým študentom ako aj pedagógom, želáme v nadchádzajúcom akademickom roku veľa úspechov a tvorivej práce.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici