Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Školenie EPI Smart

Aj v tomto akademickom roku majú študenti našej fakulty k dispozícii systém právnych informácií EPI Smart, ktorý bol vytvorený špeciálne pre potreby našich študentov v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa.

Aby mohli naši študenti využívať systém Epi.sk na plnej úrovni, uskutočnilo sa dňa 23.9.2019 školenie k používaniu tohto systému, kde zároveň naši študenti obdržali prihlasovacie údaje do systému.

Prihlasovacie údaje, ktoré študenti obdržali v minulom akademickom roku platia aj pre tento akademický rok.