Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rímskoprávny simulovaný súdny spor

ELSA Banská Bystrica v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela zorganizovala dňa 17. apríla 2019 fakultné kolo Rímskoprávneho simulovaného súdneho sporu. Súťažiaci v trojčlenných tímoch si tak mohli vyskúšať, aké je to vystupovať pred „rímskym senátom” a zároveň si preveriť svoje vedomosti, kritické myslenie a argumentáciu v oblasti rímskeho práva.

Víťazi fakultného kola postúpili do česko-slovenského finále, ktoré sa uskutočnilo 2. mája 2019 v Olomouci. V tomto medzinárodnom kole obsadil prvé miesto tím z Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, druhé miesto tím z domácej Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a napokon na naše veľké potešenie, tretie miesto obsadili naši študenti z Právnickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Súťažný tím v zložení Lukáš Bohunčák, Petra Antošková a Andrea Stančíková, ktorí sú študentmi 1. ročníka dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia, ukázal svoju šikovnosť, presvedčivosť a svoje vedomosti, vďaka čomu obsadil krásne tretie miesto.

Víťazom srdečne blahoželáme!


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici