Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Podpísanie Memoránd o spolupráci pri tvorbe nových bakalárskych študijných programov

Dňa 9. apríla 2019 podpísali dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. a primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko – Memorandum o porozumení, ktorého cieľom je vytvoriť zmluvný rámec spolupráce a podmienky pre rozvoj v oblasti vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít, či podporovať spoluprácu v oblasti spoločensky prospešných aktivít medzi PrF UMB a Mestom Banská Bystrica.

Memorandum je najmä vyjadrením záujmu oboch strán poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri príprave profesijne zameraných bakalárskych študijných programov, ktoré si kladú za cieľ podporovať prepojenia vysokoškolského právnického vzdelávania s potrebami praxe.

Spolupráca partnerov v zmysle Memoranda o porozumení bude v prvej fáze spočívať najmä v podpore podania plánovaného projektu „Vysoká škola pre prax“, ktorým PrF UMB aktívne reaguje na výzvu Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu ľudské zdroje. Špecifickým cieľom výzvy je zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja so zámerom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce.

V prípade úspešnosti podaného projektu partner z praxe ovplyvňuje obsah vzdelávania, snaží sa vytvoriť podmienky pre vytvorenie priestoru pre absolvovanie študentskej praxe a následne aktívne pôsobí v samotnom vzdelávacom procese.

S cieľom implementovať ciele memoranda pán primátor a dekan PrF UMB vyjadrili všeobecný súhlas a vôľu spolupracovať navzájom v oblastiach ako sú : iniciovanie vedeckej spolupráce, implementovanie spoločných vzdelávacích a vedeckých projektov, poskytovanie podpory pri zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov a výskumných pracovníkov, výmena skúseností týkajúcich sa implementácie moderných metód výučby, tvorba publikácií a výstupov z realizovaného výskumu, organizovanie bilaterálnych, resp. multilaterálnych sympózií, seminárov a konferencií, implementácia spoločných vzdelávacích a vedeckých projektov a programov, či podporovanie mobilít študentov a učiteľov.

PrF UMB má záujem implementovať do vzdelávacieho procesu na jednej strane nové, moderné metódy právnického vzdelávania, na strane druhej tiež inovovať študijný program v súlade s potrebami praxe a poslaním Univerzity Mateja Bela.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB