Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Podpísanie Dohody o spolupráci so ZVJS

Sme veľmi radi, že aj v tomto akademickom roku bude pokračovať spolupráca medzi Právnickou fakultou UMB a Zbor väzenskej a justičnej stráže - Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici ako aj Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici – Kráľova.

Uvedená spolupráca podporuje rozvoj právnického vzdelávania a PrF UMB sa práve takýmito spoluprácami pokúša, o čo najväčšie prepájanie teoretického vzdelávania s potrebami právnej praxe.

Dôkazom tejto spolupráce je podpis Dohody o spolupráci, ktorú v týchto dňoch podpísal dekan PrF UMB Michal Turošík, riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici Jozef Vajs a riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici – Kráľova Rastislav Kostoláni.