Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Ljubljana Erasmus+ 2019

V dňoch 21. - 25. októbra 2019 som sa zúčastnila mobility Erasmus+ školenie pre nepedagogických zamestnancov na Univerzite Ljubljana v Slovinsku.

Program mobility bol rozdelený na návštevu Referátu medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty, knižnice Právnickej fakulty a Oddelenia medzinárodnej spolupráce University of Ljubljana. Cieľom mobility bolo upevnenie vzájomnej spolupráce, ktorá vznikla uzatvorením Bilaterálnej dohody oboch Právnických fakúlt v roku 2014. Na Právnickej fakulte ma prijala vedúca Referátu medzinárodných vzťahov, s ktorou sme prejednali okrem iného hlavne agendu incoming a outgoing študentov a zamestnancov, porovnali znalosti a vytýčili nedostatky mobility a plánovaného projektu "Erasmus without papers". Knižnica na Právnickej fakulte je kvalitne vybavená množstvom domácich aj zahraničných publikácií na výpožičku aj na štúdium v študovni, k dispozícii je nemalý počet PC s tlačiarňou a internetom. Právnická fakulta je moderne vybavená, nielen čo sa týka školiacich miestností a učební, ale aj auly a relaxačného priestoru pre študentov. Samozrejmosťou je poskytnutie stravovania zamestnancom a študentom v jedálni a kaviarni priamo v budove Právnickej fakulty. Mimochodom, čo sa týka stravovania - pre všetkých študentov, domácich aj zahraničných, poskytuje štát dotáciu a zľava dosahuje až  60% a to do vyše 200 reštaurácií a fastfoodov :)

Na Oddelení medzinárodnej spolupráce Univerzity v Ljubljane sme s referentkou porovnávali proces získavania a rozdeľovania grantu pre program Erasmus+, ako aj spoluprácu s Národnými agentúrami.

Som veľmi rada, že som sa mohla tejto mobility zúčastniť. Prijatie na fakulte aj rektoráte bolo veľmi priateľské a poučné. Odporúčam študentom aj zamestnancom mobilitu na Univerzite v Ljubljane, nielen pre vysokú odbornosť a vybavenosť, ale aj preto, že samotné mesto Ljubljana má svoje čaro a je plné života. Centrum Ljubljany sa dá prejsť pešo, netreba žiadne autobusy, len tak sa dá vdýchnuť atmosféra mesta. A na mestký hrad kľudne aj funikulou a vychutnať si výhľad zhora na celé mesto. Mesto je na dosah k známym pútavým miestam, ako jazero Bled, hrad Predjama, či jaskyňa Postojna. A od Jadranského mora je to len vyše hodiny autom či autobusom - a to si už potom môžete vybrať smer doprava (chorvátska Rijeka) alebo doľava (talianske Trieste), kľudne 3 krajiny za 1 deň :)

 

Mgr. Jana Hubáčeková

referát medzinárodných vzťahov, rozvoja a marketingu PrF UMB