Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej praxi

Workshop: ,,Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej právnej praxi

Dňa 25. marca 2019 sa na pôde Právnickej fakulty UMB uskutočnil Workshop s názvom ,,Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej právnej praxi“, ktorého uskutočnenie je súčasťou participácie Prf UMB na projekte ,,Cezhraničný súdne spory v Strednej Európe: medzinárodné právo súkromné pred vnútroštátnymi súdmi“, na ktorého riešení sa pod vedením University of Szeged podieľajú vybrané právnické fakulty v rámci Strednej Európy. Workshop mal formu diskusie vybraných odborníkov z právnej praxe – z oblastí advokácie, justície, a rovnako aj zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR, ktorí sa stretli, aby diskutovali o súčasných otázkach a výzvach aplikácie európskeho medzinárodného práva súkromného v podmienkach slovenskej právnej praxe. Podnety, ktoré vzišli z diskusie budú podkladom ďalšieho smerovania výskumu v rámci uvedeného projektu.

Mgr. Lucia Gandžalová

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB